Gizlilik ve Güvenlik
PLATFORM KULLANICI SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
İş bu kullanım sözleşmesi, bir tarafta Saracalar Mah. Özal Blv. No: 351 / 5 B4 – 7 Blok Akyurt/ANKARA adresinde mukim DEMTUR FİLO ARAÇ KİRALAMA SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle DEMTUR olarak anılacaktır) ile diğer tarafta platforma üye olan kullanıcı (Bundan böyle ÜYE olarak adlandırılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. DEMTUR ve ÜYE birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.
MADDE 2- SÖZLEŞME AMAÇ VE KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu DEMTUR’un sahibi olduğu Platform üzerinden ÜYE’nin Türkiye ve Yurtdışında satın alacağı ulaşım hizmetlerinin yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.
MADDE 3- TANIMLAR
"Hizmet" Üyeleri ve Karayolu Taşımacılık Hizmeti veren firma sürücüsünü, Platform üzerinde buluşturarak bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyeler’in özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek DEMTUR  ile akdettikleri taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde
kolaylaştırıcı hizmetleri ifade eder;
 
“Platform” ; MOBİL UYGULAMA : Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı, kablosuz bağlantı imkanı sağlayan, Cep Telefonu, Tablet nevi cihazlarlar için yazılmış DEMTUR’a ait özel yazılım. İNTERNET SİTESİ : Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı özel bir internet tarayıcısı ile bağlantı sağlayabilen, Masaüstü bilgisayar, Laptop, Pc vb. cihazlar için yazılmış DEMTUR’a ait özel yazılım.
 
“Platform Kullanma Bedeli" Şirket’in Platform üzerinden Üyenin onaylaması ve satınalması durumunda ve söz konusu Taşıma Hizmetinin gerçekleşmesi  karşılığında hak kazandığı hizmet bedelini veya aşağıda belirtilen iptal şartları ve sürelerine ait olmayan iptaller için DEMTUR’un hak kazanacağı bedel.
 
“Rezervasyon” : başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen, DEMTUR’a ait mobil uygulama ve/veya internet sitesinden Üye ile paylaşılan taşıma hizmetinin ücreti dahil tüm bilgileri içeren, söz konusu bilgilerin doğruluğu Üye tarafından kabul edilen taşımacılık ve Lojistik hizmetlerinin, Üye tarafından ödemesi sonrası hizmetin gerçekleşmesi için yapılan kayıtların bütünü.ifade eder;
 
"Resmi Makam" Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;
 
"Sürücü" Platform vasıtasıyla mobil uygulama üzerinden bir araya geldikleri Üyeler ile DEMTUR arasındaki taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmasına istinaden,  Yurtiçi ve Yurtdışında karayolu özel yolcu taşımacılığı hükümlerine uygun, DEMTUR tarafından yetkilendirilmiş, ticari firmanın, nam ve adına hizmet üreten Üyeler’e taşıma hizmeti sunan sürücüleri ifade eder;
 
"Taşıma Hizmeti" Platform vasıtasıyla bir araya gelmek suretiyle Üye ve DEMTUR arasında akdedilecek olan bir taşıma hizmeti sözleşmesine istinaden konusu Sürücü tarafından bağlı olduğu firma nam ve hesabına olmak üzere Üye’ye sağlanacak olan taşımacılık/lojistik hizmetini oluşturan hizmeti ifade eder. Taşıma hizmeti : Başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen seyahat etmek amacı ile DEMTUR tarafından Üye’ye sağlanan taşımacılık ve Lojistik hizmetlerin tamamıdır. Aşağıda detayları belirtilmiştir.
 
Satış öncesi hizmetlerin sunumu : Mobil ve İnternet üzerinden sunulan, belirtilen koşul ve nitelikteki hizmet ve ürün içeriğinin tanımlanması ve tüm detayları ile ÜYE nin net bir şekilde anlayacağı herhangi bir yanıltıcı, birden fazla anlam ve eksik içerik bulunmayan,  Taşıma Hizmetleri ve Lojistik Destek Hizmeti bilgileri ve fiyat detaylarının sunulması.
 
Satış sonrası hizmetler;
Hizmetin onaylanması ve bilgilendirme: 3.1.1 de ÜYE’ye sunulan, ve ÜYE tarafından satın alınan onayı verilen, ödemesi yapılan hizmetler ile ilgili Mobil ve İnternet üzerinden takib edebileceği bilgilerin paylaşılması, yapacağı ödeme sırasında girilen rezervasyona ait, bilgilerin SMS ve email ile DEMTUR tarafından onaylanması ve onaylandığına dair bilgilerin paylaşılması.
 
Hizmetin gerçekleşmesi : Bahsi geçen Taşıma hizmetinin gerçekleşmesi öncesi ve sırasında araç, sürücü ve iletişim bilgilerinin paylaşılması ile birlikte 7 gün 24 saat müşteri danışma ve iletişim destek hizmetlerinin uygulanması.
 
MADDE 4-ÜYELİK
 
a-     Üyelik, DEMTUR’un Mobil ve İnternet uygulamaları aracılığı ile talep ettiği bilgilerin, eksiksiz, ve doğru şekilde doldurmasını ve iş bu sözleşmenin imzalanmasını takiben kullanıcının kazandığı kullanım hakkıdır. Üyelik, Platform’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır. ÜYE reşit olduğunu, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, DEMTUR’un taşıma hizmetini veren firma ile Üye arasında Platform aracılığı ile taşımacılık hizmeti acentalığı yapan firma olduğunu, platformu işleten firma olduğunu, hizmetin karayolu taşıma kurallarına uygun firma sürücüsü veya firma tarafından verildiğini, DEMTUR’un hizmetle ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle ortaya çıkan maddi manevi zararlardan ötürü karayolu taşıma hizmeti üreten firma ile müştereken sorumluluğu olduğunu, işbu sözleşmenin bir haksız şart içermediğini kabul eder.
b-    Üye kendi adına hizmet satın aldığını, kendisinin ve  platform üzerinden belirleyeceği ek yolcu ve veya yolcuların  Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından herhangi bir aykırılığı, yasaklı vb durumlarının olmadığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
b- Üye DEMTUR’un talep ettiği, cep telefonu, email adresi ve diğer tüm bilgilerin güncel ve kullanımda olduğunu, kendisine ait olduğunu, peşinen kabul etmiş sayılır. Üyelik bilgileri içeriğinin kanunlara ve ahlaki kurallara uygun olduğunu Üye Kabul ve beyan eder. Aksi halde Üyeliğinin hiç bir başka ek bir neden gösterilmeksizin DEMTUR tarafından Üyelik için istenen bilgilere ek olarak DEMTUR üye ile ilgili gerek duyduğu hizmet ile ilgili ek bilgileri talep etme, içeriğini genişletme ve tekrar isteme hakkını sahiptir.
 
c- DEMTUR söz konusu üyelik bilgilerini, mobil veya internet üzerindeki Üye’ye ait dolaşım ve kullanım bilgilerini, bu bilgilere ait anlamlandırılmış veri ve analizleri kullanarak, plan ve program geliştirme hakkına sahiptir. Söz konusu plan ve programların geliştirilmesi amacı ile sınırlı kalmamak üzere tüm bu kullanım bilgilerini üçüncü sahışlar ile paylaşabilir.
 
d- DEMTUR Resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda, söz konusu üyelik ve kullanım bilgilerini Üye’nin onayı olmadan, ancak bilgi vermek şartı ile resmi kurumlar ve makamlar ile paylaşabilir.
 
e- Üye, DEMTUR’a ait Mobile ve İnternet uygulamasındaki üyeliğinden dilediği zaman çıkış yapabilir. Üye söz konusu üyelikten çıkış talebini Mobil ve İnternet uygulamasında bulunan ÇIKIŞ işlemlerinden başka herhangi bir onaya gerek kalmaksızın kendi başına yapabilir. Söz konusu üyelikten çıkış işlemi Üye’nin daha önce yapmış olduğu ve tamamlanmış Hizmetlere ait mevcut sorumluluklarını yerine getirme zorunluluğundan feragat etmesini sağlamaz.
 
MADDE 5-GENEL KOŞULLAR
 
a-KULLANIM KOŞULLARI
 
(1) Üye DEMTUR’a ait Platformları kullanarak Yurtiçi ve Yurtdışında DEMTUR’un hizmet verdiği iller ve ülkeler ile sınırlı kalmak koşulu ile rezervasyon yapabilir. Söz konusu rezervasyon ancak ve ancak Üyenin DEMTUR’un belirlerlediği ve ödeme yöntemi olan Kredi kartı ile ödenmesi durumunda geçerli sayılır ve DEMTUR tarafından kayda alınır. Söz konusu ödeme halihazırda yürülükte olan Tüketici kanunlarına uygun olmak zorundadır.
 
(2) Üye işbu sözleşmede tanımlanan Taşıma Hizmeti talebini platform aracılığı ile onaylayarak ve işbu sözleşmede belirtilen fiyat bilgisine ait ödemeyi yaparak rezervasyonu gerçekleştirir. DEMTUR, Üye’nin çağrısı üzerine en uygun konumda olan Sürücüler’in iletişim ve kimlik bilgilerini ve bilinen ayrıntılarını Üye’ye bildirecektir. Söz konusu rezervasyon, taşıma hizmetinin gerçekleşeceği ana kalkış ve varış noktaları aynı şehir içinde ise  3 saat kalıncaya kadar, kalkış ve varış noktaları aynı şehirde değil ise 6 saat kalıncaya kadar,  Üye tarafından değiştirilebilir veya ücretsiz iptali talep edilebilir. Üye, bahsi geçen koşullardaki saatlere uygun,  saat den daha kısa sure kala rezervasyonu  iptal etmek ister ise, rezervasyon gerçekleşmiş ve DEMTUR söz konusu taşıma hizmetine ait ödemesi yapılmış rezervasyona ait platform kullanım ücretini iade etmez. Rezervasyon gerçekleşmiş sayılır. Üye konuyla ilgili hiç bir hak telep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.
 
(3) Üye,Platform üzerinden hizmeti onayladığında Platform Kullanma Bedeli’ni derhal DEMTUR’a ve Taşıma Hizmeti sonlandığında ise Taşıma Bedeli’ni de derhal DEMTUR’a ödemekle yükümlüdür. Ayrıca taşıma bedeli ve platform kullanma bedeli DEMTUR tarafından belirlenecek olup DEMTUR’un taşıma bedeli’ni ve/veya platform kullanma bedeli’ni ve hesaplamasını duruma göre ve kendi takdirinde olmak üzere değiştirme hakkı saklıdır.
 
(4) Platform vasıtasıyla Üyeler ve Sürücü’yü bir araya getirmesi karşılığında hakediş tutarı olan Platform Kullanma Bedeli ve Taşıma Bedeli için DEMTUR tarafından ÜYE için hizmet bedeli faturası tanzim edilecektir. Taşıma Hizmet  Bedeli’ne ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin talebi üzerine DEMTUR’un merkez adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Hizmete ait fatura kullanıcının mail adresine “e-fatura olarak elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca Platform Kullanma Bedeli’ne ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Üye’nin Platform’a kayıt olurken vermiş olduğu e-mail adresine iletilebilir.
 
(5) DEMTUR, kendi promosyon kodları, hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında Üyeler’i bilgilendirebilecek, bu nedenle üyelerin elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderebilecektir. Üye söz konusu hizmet ile ilgili veya ilgisiz gönderilecek bilgilendirme yöntemlerini peşinen kabul ettiğini beyan etmiştir.
Söz konusu hizmet ile ilgili bilgillendirme veya reklam çalışmaları için platformun, Mobil, İnternet ve SMS yöntemlerinden herhangi biri veya hepsi için ÜYE nin onayı olduğunu iş bu sözleşme ile ÜYE, Platforma ÜYE olduğu sürece kabul ettiğini beyan etmiştir.  DEMTUR’un promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, Promosyon veya kampanyaların DEMTUR tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebileceğini, iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.
 
b-Şikâyet prosedürü
 
(1) Üye, DEMTUR tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde DEMTUR’a haber verecektir:
 
 operasyon@gointransfer.com e-posta adresine veya
 
DEMTUR’un Madde 1 de bulunan adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,
 
(2) Üye tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Üyenin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Üye yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Üye şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, DEMTUR’un kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.
 
(3) DEMTUR, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf etmeyi, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ise şikayet konusu ile ilgili olarak, DEMTUR markasına zarar verebilecek şekilde sosyal medya ve /veya elekronik halka açık mecralarda paylaşmayacağını, paylaşması halinde, sorunun çözülmesini takiben sözkonusu şikayeti ile ilgili tüm içerikleri kaldıracağını, tekzip yayınlayacağını kabul ve taahüt eder.
 
(4) Üye tarafından yöneltilecek şikâyetler en az şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.
 
c-Şüphelive hatali işlemlerde sorumluluk
 
(1) Herhangi bir işleme ilişkin olarak DEMTUR’a Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden sonra Üye tarafından VISA, Mastercard kuralları gereğince düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda söz konusu bildirimin doğru olduğunun kanıtlanması halinde ilgili işlem bedeli Üye’ye iade edilebilecektir.
 
(2) DEMTUR, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Üye’nin Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.
 
– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.
 
(3) Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda Üye, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararıdan kendisi sorumludur. Üye, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu değildir. Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise Üye, yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.
 
MADDE 6-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
a- Üye, Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
 
b-Üye, sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak satın aldığı hizmetin değerine göre ilçe tüketici hakem heyetine veya il tüketici hakem heyetine başvuru ve şikayette bulunabilecektir.
 
c-Üye, DEMTUR tarafından işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebileceğini, güncellenen, değiştirilen ya da kaldırılan her hükmün platformada ilan edildiği andan itibaren sonuç doğuracağını kabul eder.
 
d-Üye, Platform’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. Üye, Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır. 
 
 e-DEMTUR, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. 
 
f-Platform’un Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan DEMTUR sorumlu değildir. 
 
g-Üye,Sürücü ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda DEMTUR’un herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını ve Sürücü tarafından sunulan Taşıma Hizmeti kapsamında yine DEMTUR’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu konulara istinaden tek muhatabının Sürücü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, Sürücü ile taşıma hizmeti anlaşması veya haricen imzalayabilecekleri anlaşma ile ilgili olarak birbirlerine karşı yükümlendikleri edimler sebebiyle Şirket’i sorumlu tutamaz, DEMTUR’un söz konusu taşıma hizmeti anlaşmasının veya haricen imzalayacakları hiçbir anlaşmanın tarafı olmadığını, işleten, istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri sıfata haiz olmadığını kabul ve taahhüt eder.
 
h-Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.
 
i- Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır
 
j-Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
 
k-DEMTUR, Hizmet’in kapsamını, Platform’un içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 
MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH
 
a- İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
b- Taraflar, işbu Sözleşme’yi platform üzerinden yapacağı fesih ihbarı ile her zaman feshedebilecektir. Ancak tarafların fesih tarihine kadarki karşılıklı yükümlükleri saklı kalır.
 
MADDE 8- DEĞİŞİK HÜKÜMLER
 
a- DEMTUR tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak  www.gointransfer.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.
 
b- İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.
 
c- Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
 
d- DEMTUR, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayimlandiği tarihte geçerli olmak üzere yayınlayabilir.
 
e- Üye, kanunlara ve VISA, Mastercard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile DEMTUR tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.
 
f- İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
 
g- Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.
 
h- Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde ANKARA Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.
 
i- Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. DEMTUR, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Üye’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.
MADDE 9- GÜVENLİK
 
DEMTUR Kredi Kartı bilgilerini kesinlikle sistem üzerinde tutmamaktadır. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.